Waldorfförskolan Snödroppen

Waldorfförskolan Snödroppen tar emot barn från 1 till 6 år, med småbarnsgrupp, storabarnsgrupp, 6-årsverksamhet och öppen förskola. Vi har öppet mellan klockan 7 och 17, om behov finns. Välkommen att besöka oss!

Snödroppen

Dormsjö 371
776 98 Garpenberg

förskolan 0225-231 01
kansli 0225-231 10

Läs mer på vår hemsida snodroppen.com