Fritidshemmet Djungelbyn och Vikingabyn

Djungelbyn är till största delen ett utomhusfritids med härliga möjligheter att klättra, klänga, balansera m.m.  Det ligger på andra sidan  vägen, helt nära skolan vid en bred bäck. Varje dag finns en öppen eld i en Tipi där mat, dryck och diskvatten lagas/värms. Ibland bakas det pinnbröd.  

Fin utsikt har man högst upp i trevåningskojan som är byggd ovan mark mellan 4 träd. En stuga finns där man kan värma sig, pyssla, spela spel eller sitta och läsa.

Djungelbyn är ett fritidhem som bedrivs enligt målsättningen för waldoffritidshem.

Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfälle att utveckla fantasi och kreativitet samt att barnen får tillfälle att bearbeta sina upplevelser.

De får också möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra. 

Kontakt:

Vill du ta kontakt med fritids så har de en egen mail som de kan bli kontaktade på fram till kl.13.00, därefter kan man ringa till matsalen.

tel:0225-231 51

 

Den fria leken inspireras av miljön i sig själv.
Målsättning:

Fritidshemmet skall vara ett komplement till hemmet och ge tillsyn och omsorg.

Alla barn ska känna sig trygga och trivas på fritidshemmet och slippa bli föremål för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Vi arbetar för:

Att stärka barnens självförtroende som individer och i grupp.

Att uppmuntra barnen till samarbete i lek och aktiviteter.

Att lära barnen hantera konflikter, känna empati och respekt för andra.

Att låta barnen ta del av natur, kultur, samhälle och miljö.

Att genom dagliga rutiner och kontinuitet i verksamheten skapa trygghet.

Att genom fritidspedagogiken ge utrymme för utandning och fri tid.