Elevens val

När du väljer vår skola har du också valt ett pedagogiskt alternativ, waldorfpedagogik. Det innebär att du som elev kommer att ha mer undervisning i de estetiska/praktiska skolämnena än vad som är lagstadgat minimum - detta är elevens val hos oss.

Under perioder kommer det att finnas utrymme att själv välja hur du vill utforma dina arbeten och redovisningar inom SO, svenska och NO. Tid till detta sätts av under morgonlektionen.

Du kommer att få textilslöjd i alla årskurser och träslöjd från klass 5 där du har stor möjlighet att själv välja utformning och design på dina arbeten. I klass 8 eller 9 kommer du att även få prova på järn- och kopparsmide under en period. I hantverken väljer du utformning och design av dina arbeten.

På högstadiet kommer du att få arbete med ett teaterprojekt som blir en fördjupning av såväl svenskämnet, då du får arbeta med drama, som av slöjd och teknik. Du får välja att delta i att stå på scen, bygga kulisser och dekor, tillverka kostymer eller arbeta med ljud och ljus.

Annaskolans profil är friluftsliv. Du får utmaningar som utökas varje år under hela skoltiden. Tillsammans med skolkamraterna och under lärares handledning får du lösa alla utmaningar man ställs för i den fria naturen under fjällvandring med övernattningar, paddling, segling och skidåkning. Inför de årliga friluftsresorna finns rika möjligheter för dig att påverka resans planering och välja vad din egen arbetsuppgift ska vara.