Skolans val

Vi har tillstånd från Skolverket att utöva Eurytmi som skolans val.

Eurytmi är ett för waldorfskolan karaktäristiskt ämne. Det innehåller rörelseövningar som främst är ett estetiskt självändamål med viktiga hälsoaspekter, men verksamt och konkret stöder det också andra ämnen, särskilt svenska, språk, matematik (geometri), historia och musik.