Välkommen till Annaskolan – Hedemorabygdens  waldorfskola

 

På den lilla waldorfskolan i natursköna Dormsjö, ca 2 mil från Hedemora går idag ca 90 elever i klasserna 1-9. Förutom att vara en waldorfskola med mycket hantverk, teater, bild och musik så har vi även stor inriktning på friluftsliv.

flybildAnnaskolan..

..är en av närmare 900 waldorskolor i världen. Gemensamt för alla waldorfskolor är att det läggs stor vikt vid utformningen av inre och yttre miljö, men sedan visar det sig att varje skola bär på sin egen unika individualitet. Detta kommer ni att märka om ni besöker oss.

Man kan säga att waldorfskolorna är en fristående del av den mycket praktiskt inriktade antroposofiska rörelsen. Bakom pedagogiken ligger en långvarig och världsomfattande forskning, där kunskapen om människan har givit inspirerande impulser till sjukvård, samhällsplanering, jordbruk, arkitektur, konst och pedagogik.

Annaskolans fritidsverksamhet, Djungelbyn, har öppet i anslutning till skoltiden, samt vid behov under loven.

Annaskolans kök serverar mat lagad från grunden med ekologiskt odlade och närproducerade råvaror så långt som möjligt. En dag i veckan serveras kött eller fisk, övriga dagar vegetariska rätter. Varje dag serveras sallad.

Föräldrarna och föräldraföreningen deltar i skolans praktiska arbete med städning, reparationer, trädgårdsarbete och basarverksamhet. Föräldrarna är representerade i skolans styrelse. De regelbundet återkommande månadsfesterna är en mötesplats för hela skolan – elever, föräldrar och lärare.