KONTAKT:

Rektor: 0225-231 18 rektor@annaskolan.se   

Kansli: 0225-231 10 kansli@annaskolan.se   

Skolsköterska: monika.barabas@annaskolan.se 

Adress: Dormsjö 371, 77698 Garpenberg

Ställ Ditt barn i kö hos oss