Annaskolan

Utbildning

Skolan följer den nationella läroplanen Lgr-22 och En väg till frihet som är waldorfskolans komplement till den nationella läroplanen. I årskurs nio får eleverna betyg och i de övriga årskurserna ges skriftliga omdömen. Nationella prov sker i årskurs 3, 6 och 9.

Skolan eftersträvar att ge en undervisning där kunskapsämnen, konstnärligt övande och hantverk står i god balans till varandra.

Digitalisering

I åk 7 får varje elev tillgång till en laptop som de ansvarar för under sin skolgång. Datorerna används till vissa moment i undervisningen tex. Powerpoint presentationer, skriva olika typer av texter i Word eller i digitalt bildskapande.

Morgonperioder

Varje skoldag börjar med en 90 min lektion  där eleverna under 3-4 veckor får fördjupa sig inom ett ämnesövergripande tema. På dessa morgonperioder vävs teori, praktik och konstnärliga inslag samman till en helhet som ger möjlighet till en djupare förståelse för ämnet.

Månadsfesterna

Ungefär en gång i månaden samlas elever, lärare och föräldrar i Stora salen (aulan) där varje klass står för ett uppträdande kopplat till ett ämne eleverna har jobbat med. Framförandet kan vara allt från sång och musikstycken till egenproducerade komedisketcher.

Maten

Varje vecka serveras en varierad kost med kött, fisk, fågel och vegetariska rätter. Eleverna har till viss del varit med och röstat fram lunchmenyerna under deras matråd.