Skolan eftersträvar att ge en undervisning där kunskapsämnen, konstnärligt övande och hantverk står i god balans till varandra.  En del elever "behöver mer för att få lika mycket" och att fånga upp elever inom det område som de brinner för är grunden till att bibehålla eller hitta glädje och vilja till skolan och skolarbetet.

Skolan följer den nationella läroplanen Lgr-22 och En väg till frihet som är waldorfskolans komplement till den nationella läroplanen. I årskurs nio får eleverna betyg och i de övriga årskurserna ges skriftliga omdömen. Nationella prov sker i årskurs 3, 6 och 9.

Just nu arbetas det med att genomföra skolans digitaliseringsplan med att utöka antalet elevdatorer , internettillgänglighet och datorbaserade lektioner. Självklart så följer vi samhällsutvecklingen nu när fibernätet kommit till skogen och skolan kan ansluta sig den stora världen med den enorma möjligheten till information, program och utbildningsmaterial..

Under varje läsår har skolan ett fokusområde på något kärnämne som genomsyrar alla årskurser. Ett sånt upplägg möjliggör för höjd kunskapsnivå i ett ämne och samarbeten mellan klasserna. Löpande varje vecka genomförs Elevhölsovårdsmöten (EHT) och en gång i veckan har vi skolsköterska på plats.

Gymnastiklektionerna genomförs ofta utomhus och inomhusaktiviteterna är förlagda till Dormsjöskolans gymnastiksal och ibland i Storasalen på skolan. I Storasalen har det genom åren uppförts elevkonserter, teatrar, festliga sammankomster och avslutningar. Kika på vår facebooksida, där finns massor med bilder från 2014 och framåt.

Det lilla formatet på skolan gör att det i perioder och i projekt kan arbetas fint över årskursgränserna. Det skapar trygghet, fin gemenskap och ansvarstagande. Att se djurlivet i skogen, på en gård eller besöka en gammal gruvort är utflykter som upplevs ett stenkast från skolan.

Varje höst är hela skolan i skogen och har lajvspel som bygger på legenden om Sankt Mikael och draken. Föräldrar, syskon och gamla elever inbjuds att delta dessa två höstdagar. Drakskogen fylls upp av älvor, änglar, jägare, drakar, människobarn och många andra karaktärer.

Närheten till naturen gör att undervisningen enkelt kan ske i utomhusmiljö och skapa en upplevelsebaserad undervisning. Förutom klassrum så har skolan en smedja där barnen får prova på smide och en brännugn till de skapelser eleverna gör i lera.